Candidatura d'Unitat Popular

Vilafranca del Penedès

Perquè un altre món sigui possible, una altra educació és necessària!

  • Aquest dijous a les 19:30 al Casal Popular de Vilafranca, es presenta la ILP d'Educació.
  • L'acte ha estat organitzat pel Grup d'Educació de la CUP, el SEPC de Vilafranca i el mateix Casal Popular, el qual és també punt de recollida de signatures per la ILP.


La voluntat de la comissió promotora de la ILP i dels més de 100 col·lectius adherits no és només arribar al Parlament i forçar un debat polític sobre quin model educatiu volem per al nostre país, sinó que també consideren molt important el debat social sobre uns temes que, entre les retallades i la LOMCE, estan sent amagats.

A l'acte de demà dijous es presentarà la ILP d'Educació, que s'està impulsant des de diversos àmbits i sectors i que té per objectiu posar sobre la taula la necessitat d'una nova llei d'educació amb unes bases totalment diferents de les de l'actual LEC. 

Concretament, comptarem amb les intervencions de la Júlia Carbonell, del SEPC, i de l'Àlex Juanmartí, fedatari de la ILP.

Podeu trobar tota la informació sobre la ILP a la web ilpeducacio.cat. A tall d'exemple, us adjuntem aquí l'exposició dels motius de la ILP:

La Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha mostrat del tot incapaç de donar una resposta positiva al nostre sistema educatiu i ni tan sols ha complert amb els seus propis compromisos. La situació de desigualtat entre els centres de titularitat pública i els centres privats concertats fa que hagi augmentat de manera perillosa la discriminació educativa i la segregació per condicions socioeconòmiques de l’alumnat. Una situació socialment regressiva i pedagògicament negativa, ja que, tal com assenyalen els experts, els sistemes segregadors donen pitjors resultats. Segons tots els estudis, l’Estat espanyol i Catalunya en concret estan al capdavant de la privatització de l’ensenyament, i és el segon país, després de Bèlgica, que té menys alumnes a les aules públiques i on el capital privat en el sistema educatiu augmenta més significativament.

Amb el desplegament de la LEC, de manera subtil s’ha anat apartant famílies, professorat i alumnat de qualsevol capacitat de decisió en els centres educatius, s’ha anat abandonant el debat pedagògic per concentrar-se en la superació de proves d’avaluació externes, s’han anat destinant fons públics cap a negocis educatius privats, s’ha permès la creixent segregació social i sexual de l’alumnat, s’ha induït la precarització de la professió docent, s’ha anat posant el sistema al servei d’interessos empresarials o supeditat a corrents ideològics i finalment, en un context de crisi econòmica, s’han propiciat i protagonitzat polítiques de reducció de despeses que han perjudicat greument la salut interna del nostre sistema educatiu públic i que estan posant en perill la seva viabilitat futura.

És per tot això que, en les circumstàncies excepcionals que viu Catalunya, hem de situar com a part del debat nacional, la necessitat d'una escola pública de qualitat i per a tothom, que reculli l'ideal pedagògic de l'escola catalana, com a primer servei públic constructor de ciutadania i que treballa per la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Això és, una ciutadania democràtica, lliure, igualitària i solidària. I, d’acord amb aquesta intenció, i conforme l’art. 131 de l’Estatut, cal dotar-nos d’una llei amb capacitat de generar un conjunt normatiu estable, que afavoreixi la majoria de la ciutadania, consensuada per la comunitat educativa i amb la declarada voluntat de servei per a les noves generacions. Una llei que posi l'educació pública (de titularitat i gestió pública) al centre d'un projecte alliberador i de justícia social per a Catalunya.